Landgoed De Bockhorst in Spankeren

Het landgoed de Bockhorst ligt in de driehoek tussen het Apeldoorn-Dierens Kanaal, de spoorlijn Dieren-Zutphen en de Soerense Beek, aan de rand van de gemeenten Rheden en Brummen – en bevindt zich dus op de grens van de Veluwezoom en het stroomgebied van de IJssel.

De kern van het landgoed De Bockhorst wordt gevormd door een historische buitenplaats die relatief klein van omvang is maar een hoge cultuurhistorische waarde bezit. Het bestaat uit een landhuis met daarbij een koetshuis en een later gebouwde garage, aan drie zijden omgeven door een gracht die in verbinding staat met de Soerense beek. Het landhuis is een rijksmonument, het koetshuis en de garage zijn gemeentemonumenten.De oprijlaan heeft bij de ingang aan weerszijden een gemetselde hekpaal. In het verlengde van de oprijlaan ligt de Beukenlaan die langs de Spankerense Enk loopt. Om het huis liggen tuinen, bos en weilanden. Het bos vormt een rustgebied voor vogels en wild en is alleen toegankelijk via de uitgezette wandelroute (zie activiteiten).

In 1906 kwam het landgoed in bezit van Ir. Pieter Johannes van Voorst Vader. Het huis is sinds die tijd herhaaldelijk verbouwd. Allereerst ten behoeve van de bewoning door de familie in de zomermaanden. Bij de verbouwing in 1937 werd het boerenbedrijf in het landhuis gebracht. Bij de verbouwing in 1989 verdwenen de stallen, deel en hooizolder weer uit het huis en werd het 19e eeuwse karakter teruggebracht. Nu gebruikt de familie de ene helft van het huis als vakantiewoning en de pachter gebruikt met zijn gezin de andere helft. Ook een deel van het koetshuis wordt als kleine vakantiewoning gebruikt. Behalve de pachter die in het landhuis woont behoren nog twee hoeves met landerijen tot het landgoed. Omdat de buitenplaats deels een agrarische functie heeft, liggen in het verlengde van de oprijlaan nog schuren en een koestal.

Bos bij landgoed de Bockhorst
bos bij landgoed de Bockhorst

 

Over het landhuis is heel wat geschreven. Een uitgebreide vermelding staat in het boek “Spankeren…nooit van gehoord” geschreven door A.Th.G. Elzenbroek van de Belangenvereniging Spankeren, uitgegeven september 1997. In 2010 is de “Landgoedvisie de Bockhorst” ontwikkeld, waarin op basis van de beschrijving van buitenplaats, gebouwen, bossen en landschap, en de agrarische activiteiten de visie voor de Bockhorst beschreven is. Kern daarvan vormt het streven de cultuurhistorische kwaliteiten van het landgoed te versterken en de natuur verder te ontwikkelen.

Om het landgoed te besturen is het bezit ondergebracht in een BV waarvan alleen de directe afstammelingen van de eerder genoemde Ir. P.J. Van Voorst Vader aandeelhouder kunnen zijn. De directie houdt contact met de pachters, de gemeente en provincie, het waterschap, etc. enerzijds en de familieleden anderzijds. De rentmeester speelt een grote rol in de contacten met de omgeving. Voor de familie is het doel het landgoed duurzaan te beheren en het landhuis te behouden als ontmoetingsplaats. Nu is al de vijfde generatie bezig met het bestuur en de plannen voor de toekomst.