Landgoed De Bockhorst in Spankeren

Voortgang project Soerens Beekdal, juli 2020, door Age Fennema:
Begin dit jaar (2020) is er een schetssessie georganiseerd onder leiding van een landschapsarchitect. Hierbij waren naast de overheden ook omwonenden en boeren betrokken.
Het leverde veel op, helaas moest het project daarna op een laag pitje vanwege de Coronacrisis. Inmiddels is wel duidelijk dat er veel onduidelijk is over de hydrologie rondom de Soerense beek.
Als we maatregelen willen nemen, willen we goed in beeld hebben wat de gevolgen van zo’n maatregel zijn. Daarom start na de zomer een uitgebreid onderzoek, waarbij ook alle detailsloten in beeld worden gebracht. We hopen dan volgend jaar met elkaar besluiten te kunnen nemen over de maatregelen. Wij hopen dat het hierdoor lukt om water gedurende het hele jaar in de benedenloop van de Soerense beek te krijgen en mogelijk zelfs om weer water rond het huis in de gracht te krijgen. Ondertussen is er veel commotie in het gebied over de mogelijke komst van windmolens langs het Soerense broek. De Bockhorst heeft hierin samen met Natuurmonumenten en Gelderse Toren zich uitgesproken tegen deze ontwikkeling. Hierbij kiezen wij er voor om niet voorop te lopen in de discussie. Ook zonnepanelen zijn mogelijk aan de orde, een grootschalige ontwikkeling lijkt ons hier ook ongewenst. Tot slot wordt er door Natuurmonumenten nog altijd onderhandeld met twee boeren in het Soerens beekdal (nabij dorp Laag Soeren) over verplaatsing of beëindiging. Inmiddels is duidelijk dat een van de boeren zal stoppen. Mogelijk levert dit ruimte op in het gebied om grond vrij te maken voor ontwikkeling van kleinschalige natuur, waarbij de gedachte is dat de boeren in het beheer een belangrijke rol blijven houden.

Geïnteresseerd? Lees dan wat er op de werksessie in 2020 is besproken, en de eindrapportage van dit project (uit 2021). Op maandag 4 februari was er in café-restaurant De Harmonie in Laag-Soeren een inloopbijeenkomst over de projecten Soerens Beekdal en Gebiedspaspoort Laag-Soeren. De Bockhorst is samen met de Gelderse Toren initiatiefnemer voor dit project. Zie hieronder de video over de plannen, of lees hier meer over de bijeenkomst en de uitkomsten. 

Daarnaast stond er op 27 maart een interview met Age Fennema over het Soerens Beekdal in De Gelderlander. Lees dat interview hier

 

 

Geïnteresseerd in wat er zich allemaal afspeelt in het Gelderse landschap en wat voor projecten er zoal georganiseerd worden? Kijk dan op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland