Landgoed De Bockhorst in Spankeren

Bij Spankeren hoort het landgoed De Bockhorst, genoemd naar het landhuis De Bockhorst aan de Bockhorstweg bij Dieren, gemeente Rheden.

Het landgoed de Bockhorst ligt ten noordoosten van het dorp Spankeren op de grens met de gemeente Brummen. Met ruim 90 ha bos en agrarische gronden maakt het een belangrijk deel uit van het buitengebied van het dorp Spankeren.

De kern van het landgoed De Bockhorst wordt gevormd door een historische buitenplaats die relatief klein van omvang is maar een hoge cultuurhistorische waarde bezit. Het bestaat uit een landhuis met daarbij een koetshuis en een later gebouwde garage. In 1989 is de restauratie van
De Bockhorst en het koetshuis gerealiseerd. Het hoofdgebouw toont nu weer het 19e eeuwse karakter.
 
 

 

In 1906 kwam het landgoed in bezit van Ir. P.J. van Voorst Vader, die met zijn familieleden uit Den Haag er de zomermaanden verbleef. Ook nu is het nog in bezit van (meer dan 75) afstammelingen van hem en zijn vrouw S.C.H. van Voorst Vader – Kleyn van Willigen.

Informatie: info@bockhorst.nl